Строителство и реконструкции

За дълъг живот терена се нуждае от успешен старт

Перфектно изпълнение на строителния процес, напояване, подбор на подходящи тревни видове и сортове, както и правилен подбор и доставка на хранителни вещества са ключовите фактори, които определят стойността и продължителността на живота.

В Оrganic Solutions всички продукти, необходими за създаване на функционалнa трева се проверяват в нашия отдел за изследвания и тестване.Ние може да Ви предложим тест и анализ за всички изисквания по отношение на бъдещата функция на тревата. Всички продукти и интервенции, които след това ще се използват да съответстват на най-високите критерии за качество.

Разгледайте категорията ни за поддръжка на трева

Eurogreen програма за създаване на нови зелени площи включва:

  N

  Консултация

  N

  Проектиране

  N

  Строителство и управление

  N

  Изпълнение

  N

  Доставка на подходящи продукти

  N

  Планове за последващата поддръжка и грижи