подобряване на парковете и зоните за отдих с естествени треви