В спорта повърхността за игра, известна като терен или игрище, има важна роля в цялостното представяне на играчите. Теренът не е просто поле, това е място, на което спортистите демонстрират своите умения, отборите се състезават за победа, а феновете се вълнуват за крайния резултат. Качеството на терена пряко влияе върху играта, включително движението на топката и на играча, както и риска от нараняване. Един ключов фактор, който значително влияе върху качеството на терена, е видът на използваните тревни чимове.

Тревните чимове са постелка от трева, която е била предварително отглеждана в продължение на няколко месеца. Те са специално създадени за незабавно използване като осигуряват дълготрайно решение за различни видове тревни площи. Тези тревни чимове се отглеждат в специализирани ферми.

Предимства на Тревните чимове

Освен влиянието си върху терена, тревните чимове предлагат няколко предимства:

  • Мигновено зелено пространство: Чимовете осигуряват зелена площ, която може да се използва скоро след инсталирането, за разлика от засадените тревни площи, които изискват месеци за установяване.
  • Стабилност и устойчивост: Правилно инсталираните чимове издържат на силен дъжд и осигуряват стабилност по време на игра, повишавайки безопасността на спортистите.
  • Ефективност на водата: В сравнение със засяването, чимовете изискват по-малко вода по време на фазата на установяване, намалявайки общото потребление на вода при поддръжка на терена.
  • Целогодишна употреба: Тревните чимове могат да се полагат целогодишно, което позволява гъвкаво планиране на проекти за изграждане и обновяване на терени.

Търкаляне и отскачане на топка

Видът на използвания тревен чим може да повлияе на движението на топката по време на игра. Например, тревни чимове създадени специално за спортни тревни площи, ще осигурят по-последователно и предсказуемо търкаляне на топката в сравнение с други видове. Това влияе върху точността на подаването, контрола на дрибъла и прецизността на стрелбата в различни спортове като футбол, ръгби и хокей на трева.

Сцепление и опора

Тревните чимове играят жизненоважна роля за стабилността, скоростта и риска от нараняване на играча. Различните чимове предлагат различни нива на сцепление, което влияе върху начина, по който играчите маневрират на терена. Тревните чимове предназначени за озеленяване, например, имат различни характеристики на сцепление в сравнение с тези, предназначени за спортни тревни площи, оказвайки влияние върху стъпалото и движението на играча.

Устойчивост на различни фактори

Издръжливостта на тревните чимове при честа употреба и метеорологични условия е от решаващо значение за поддържане на качеството на терена. Тези за спортни тревни площи, са създадени така че да издържат на сериозно натоварване при всякакви спортни дейности, като осигуряват дълготрайна употреба. Използването на правилния вид тревни чимове е изключително важно, тъй като не всички са предназначени за тежко натоварване, а и  повечето имат различно време на възстановяване.

Адаптивност към климата

Тревните чимове се различават по своята адаптивност към климатичните условия, като има два вида Термофилни (Топлолюбиви) и Психрофилни (Студенолюбиви). Чимове за спортни тревни площи обикновено се избират въз основа на специфични за местоположението сезонни промени, осигурявайки постоянна употреба при различни условия на околната среда. Логиката следва, че в страни с ежегоден топъл климат трябва да бъдат използвани термофилни тревни чимове за игрището, докато за места с по-ниски температури ще бъдат подходящи психрофилните.

Изборът на тревни чимове играе важна роля при оформянето на динамиката на терена и цялостното спортно представяне на играчите. Разбирането на въздействието на различните видове чимове е от решаващо значение за мениджърите на спортни съоръжения, треньорите и играчите. Като вземат предвид тези фактори и се изберат подходящите тревни чимове спортните организации могат да създадат отлични повърхности, които подобряват качеството на играта и безопасността на играчите.