• +359 898 642 464
  • info@organicsols.com
Organic Solutions СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИИ КОНСУЛТАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ИЗПЪЛНЕНИЕ За дълъг живот терена се нуждае от успешен старт Перфектно изпълнение на строителния процес, напояване, подбор на подходящи тревни видове и сортове, както и правилен подбор и доставка на хранителни вещества са ключовите фактори, които определят стойността и продължителността на живота. В Оrganic

Organic Solutions

СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИИ

КОНСУЛТАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ИЗПЪЛНЕНИЕ