• +359 898 642 464
  • info@organicsols.com
Organic Solutions ПОДДРЪЖКА НА ТРЕВА ПРАВИЛНАТА ПОДДРЪЖКА НА ТРЕВАТА Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕЙНИЯ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ Машини за поддръжка на трева Всички спортни тревни повърхности трябва редовно да се регенерират. Избор на възстановяване интервенции зависи от състоянието на борда, по време на натоварването му в игра сезон и текущата поддръжка, които получава. Възстановително

Organic Solutions

ПОДДРЪЖКА НА ТРЕВА

ПРАВИЛНАТА ПОДДРЪЖКА НА ТРЕВАТА Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕЙНИЯ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ