• +359 898 642 464
  • info@organicsols.com
Organic Solutions ЧИМОВЕ НАЙ-ДОБРА ГЪСТОТА НА ТРЕВНАТА ПЛОЩ Тревни чимове за спортни тревни площи Специално за бързо изграждане на тревни спортни площи за професионалната и полупрофесионалната област. Сеитба с качествените смески, отглеждане в съответствие с директивите за качество. Най-добро качество на тревата, без бурени Силно дълбочинна вкореняване, бързо нарастване Никакви ерозионни проблеми в периода на

Organic Solutions

ЧИМОВЕ

НАЙ-ДОБРА ГЪСТОТА НА ТРЕВНАТА ПЛОЩ